Workshops

TINT teken- en schilderschool Nijmegen biedt workshops aan ter verdieping en verbreding van het cursusaanbod. Deze zijn zowel toegankelijk voor cursisten van TINT als voor niet-cursisten. De workshops worden gedurende een dagdeel of een gehele dag gehouden.

 

WORKSHOP MODELHet geschilderde naakt –
Docent: Christine Elkhuizen

Het geschilderde naakt is een van de belangrijkste thema’s van de schilderkunst. Deze workshop begint met een korte inleiding aan de hand van voorbeelden uit de kunstgeschiedenis, de moderne en hedendaagse kunst. De hele dag kunt u werken naar  een liggend model in een environment, geïnspireerd op de odalisk.

Informatie
Duur: de gehele dag
Kosten: € 62,50 (inclusief lunch, materialen en modelkosten)

WORKSHOP FIJNSCHILDERENIn het spoor van de klassieken –
Docent: Noëlle Koppers

In de workshop In het spoor van de klassieken leert u in één dag de basistechniek van het klassieke fijnschilderen. Er wordt gewerkt met olieverf en fijnschilderpenselen op paneel. U werkt naar de waarneming aan de hand van een klassiek stilleven in verschillende lagen. Beginners maken kennis met deze schildertechniek en gevorderden kunnen zich verder bekwamen.

Informatie
Duur: de gehele dag
Kosten: € 60,- (inclusief lunch en materialen)

WORKSHOP KUNSTBESCHOUWEN – Door de 5 brillen van Parsons –
Docent: Christine Elkhuizen

Michael Parsons reikt ons vijf brillen aan waardoor ja kan kijken naar kunst. De brillen vertegenwoordigen ieder een manier van kijken. Zo staat de eerste bril voor de directe, associatieve blik, je bent nog niet gehinderd door enige voorkennis. Bij de tweede bril wordt de voorstelling, de inhoud van het kunstwerk onder de loep genomen. De derde bril belicht de emotionele, expressieve kwaliteit in het werk. De vierde bril legt de context waarin het werk gemaakt is, bloot en de vijfde bril is je eigen reflectie op het werk. Door steeds weer door een andere bril te kijken en verder in te gaan op het kunstwerk is in de meeste gevallen je kijk op het kunstwerk veranderd.

Aan de hand van een aantal kunstwerken ga je met tweetallen een kunstwerk nader beschouwen. In de groep wordt vervolgens dit proces teruggekoppeld.

Informatie
Duur: een dagdeel
Kosten: € 22,50 (inclusief hand-out)

WORKSHOP PERSPECTIEF 
Docent: Marcel Reijerman

In de renaissance ontstond de behoefte om de realiteit: ‘het venster op de werkelijkheid’, te verbeelden. Om de visuele wereld weer te geven zoals deze gezien wordt, werden de principes van het perspectief ontwikkeld.

Het centraal perspectief is een meetkundig hulpmiddel om een driedimensionale illusie op een plat vlak te suggereren. Eén van de grondleggers was Brunelleschi. Als architect heeft hij de methode bedacht om met lineaire middelen een ruimtelijke illusie te creëren. Mede door de toepassing van het perspectief werd de renaissance zichtbaar in schilderijen en tekeningen.

In deze workshop komt het lijnperspectief aan de orde. We bezinnen ons op een aantal elementaire principes van het perspectief. Maar wat kunnen we er verder mee? Aansluitend gaan we het perspectief gebruiken om een overtuigend beeld te scheppen met tekenmateriaal. Fantasie zal daarbij niet ontbreken.

Informatie
Duur: één dagdeel
Kosten: € 22,50 (inclusief materialen)
Meenemen: driehoek en potlood en gum

WORKSHOP LICHT IN HET DONKER
Docent: Marcel Reijerman

Verlangt u ook zo naar licht in de winter? Gelukkig hebben we kunstlicht. En dan is er nog het maanlicht of het licht van vuur. Schilderkunst en licht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder licht geen kleur, geen schaduw, geen vorm, geen warmte.

De schilderkunst kent specialisten in het verbeelden van kunstlicht of bijvoorbeeld de nacht. Tijdens deze tweedaagse schilderworkshop beschouwen we hun werk nader. Zelf gaan we aan het werk met tekenmateriaal om vervolgens te gaan schilderen met acrylverf. Van donker naar licht, van toon naar kleur.

Nachtgedachten en Mondscheingevoelens ? Maak uw eigen schilderkunstige nocturne.

Informatie
Duur: 2 dagen
Kosten: € 110,- twee volle dagen (inclusief lunch en materialen)

WORKSHOP HET GEDOODVERFDE PORTRET
Docent: Marcel Reijerman

Doodverven is een techniek die eeuwenlang is toegepast in de tekenkunst. Oude meesters als da Vinci, Rubens en Rembrandt hebben op deze wijze portretten gemaakt. Deze workshop stelt deze techniek centraal bij het tekenen van een portret. Ervaring met portrettekenen is niet nodig om mee te kunnen doen, zowel beginners als gevorderden zijn welkom.

We beginnen met studies van een model en schetsen op wit papier met houtskool. We werken verder met de drie stappentechniek van het doodverven op gekleurd papier met conté. Het portret wordt aangevuld met schaduwen en lichten. De kleur van het papier blijft echter deels zichtbaar. Het mooie van deze techniek is dat de tekening een ruimtelijk en harmonieus karakter krijgt. De docent zal desgewenst intensief begeleiden.

Informatie
Duur: gehele dag
Kosten: € 62,50 (inclusief materiaal, modelkosten en lunch)

WORKSHOP MATERIAALKENNIS – werken op papier
Docent: Marcel Reijerman

Ieder die graag tekent, prenten maakt of werken op papier verzamelt, kan de nodige kennis opdoen met deze workshop.
De workshop duurt twee dagdelen en behelst praktische lessen en oefeningen in het omgaan met papier en karton.
Behalve enige theorie over papier, oefenen we het snijden, het rillen en het opspannen van papier zoals dat nodig kan zijn voor aquarellen. Passe-partouts snijden, plakken, vlakken e.d. komen ook aan de orde evenals hoe je het beste papier kunt bewaren.

Informatie
Duur: gehele dag
Kosten: € 82,50 (inclusief € 12,50 aan materialen en lunch)

WORKSHOP MODELTEKENEN
Docent: Marcel Reijerman

Modeltekenen is op het eerste gezicht een technische aangelegenheid. Het schetsen van een model is een manier om te leren tekenen, te oefenen in kijken. Een zoekende lijn omzetten in een rake lijn. Een grijstoon vinden die een goede vertaling is van de schaduw op die persoon voor je.

Een objectieve benadering? Er is iets onmogelijks aan dat objectieve. Wij zijn zo geprogrammeerd dat een objectieve blik niet mogelijk is. Wij kijken naar een andere mens en tegelijk spiegelen we ons aan die ander. We meten en we gissen. Dat zorgt voor levendige tekeningen!

Vlugge tekeningen worden afgewisseld met trage, beide vragen om onze volle aandacht.We gaan tekenen met zwart krijt/houtskool maar ook met kleur.

Informatie
Duur: gehele dag
Kosten: € 65,- per dag (inclusief materiaal, modelkosten en lunch)

WORKSHOP MONOTYPE
Docent: Brechtje Verberne

Monotype is een grafische techniek waarbij je maar één dezelfde afdruk kan maken. In deze workshop ga je met dat gegeven aan de slag. Er kan teken- en schilderachtig worden gewerkt door een afbeelding op een glasplaat te maken met inkt en deze af te drukken. Ook kunnen verschillende materialen ingerold worden met inkt en vervolgens worden afgedrukt. Deze spontane, losse drukmethoden biedt volop mogelijkheid tot experiment en zorgt voor verrassende beelden.

Informatie
Duur: gehele dag
Kosten: € 62,50 per dag (inclusief materialen en lunch)

WORKSHOP DROGE NAALD
Docent: Brechtje Verberne

Droge naald is een graveertechniek waarbij een voorstelling in een plaat wordt gekrast. Door het krassen ontstaan groeven en een opstaande rand met braam, waaraan de inkt die wordt aangebracht blijft kleven. De plaat wordt door middel van een wringer afgedrukt op vochtig papier en het resultaat is een prent met een typisch fluweelachtig karakter en rafelige lijn.
We beginnen met het maken van een ontwerp dat we daarna in kleine oplage gaan afdrukken.

Informatie
Duur: één dagdeel
Kosten: € 32,50 per dag (inclusief materialen)

Inschrijven

Neem contact op met de betreffende docent:

Christine Elkhuizen
tel: 06-12476568
mail: christine@tint-nijmegen.nl
www.datisdekunst.nl

Noëlle Koppers
tel: 06-44253975
mail: noelle@tint-nijmegen.nl
web: www.noellekoppers.nl

Brechtje Verberne
tel: 06-44263285
mail: brechtje@tint-nijmegen.nl info@drukmakerij.nl
web:www.drukmakerij.nl www.studiogloeiworm.nl

Marcel Reijerman
tel: 06 40730998
mail: marcel@tint-nijmegen.nl
web:www.galeriewit.nl/kunstenaars/marcel-reijerman

 Comments are closed.